Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.HOTELURUZE.CZ, WWW.BEJCKUVMLYN.CZ, WWW.HOTELURUZE.COM A WWW.BEJCKUVMLYN.COM

Provozovatel webových stránek a vlastník hotelů.

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

IČ: 440 14 040

Společnost MP-Soft, a.s., dále jen Správce, IČO: 440 14 040, se sídlem Příkop 4, 604 16 Brno („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem analýzy návštěvnosti výše uvedených webů jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

  • IP adresa
  • Údaje o poloze
  • Obsah souborů cookie

, získané od subjektu údajů během návštěvy webů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv
o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny:

  • Google LLC.
  • Facebook Inc.
  • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek hotelů)
  • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 1 roku.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:

MP-Soft, a.s.
Příkop 4
604 16 Brno
mp-soft@mp-soft.cz
+420 545 176 136